Privacybeleid

Ingangsdatum: 2022-03-14 | Bijgewerkt op: 2023-03-03

In dit privacybeleid wordt het beleid toegelicht inzake op de gegevensverwerking door The JAVA Coffee Company NV ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer BE 0406.874.220 met maatschappelijke zetel te Wingepark 20, B-3110 Rotselaar, (hierna TJCC) en elk van de met haar verbonden ondernemingen, die gebruik maken van de gegevens of informatie verzameld via de website op het volgende adres www.javacoffee.be (hierna “Website”).

Dit privacybeleid beschrijft uw privacyrechten en hoe u beschermd wordt door de privacywetgeving.

Door onze Website te gebruiken,of indien u besluit zich in te schrijven of te registreren of ervoor kiest gegevens op deze Website mee te delen, stemt u in met de verzameling en het gebruik van uw gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid. Gelieve geen gebruik te maken van onze Website als u niet instemt met de verzameling en het gebruik van uw gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Houd er rekening mee dat deze Website links bevat naar andere websites die mogelijk niet onderworpen zijn aan deze Privacy Policy en waarvoor TJCC daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk is.

TJCC kan dit privacybeleid op elk gewenst moment wijzigen. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving gebeuren. TJCC zal het bijgewerkte privacybeleid plaatsen op de website van TJCC, meerbepaald op het adres https://www.javacoffee.be/nl/privacy-disclaimer.

Verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens

Het is in principe uiteraard mogelijk de Website te gebruiken zonder dat de bezoeker gegevens meedeelt. Het meedelen van gegevens is in eerste instantie voorzien in het kader van de vrijwillige inschrijving voor de “JAVA Koffie Nieuwsbrief” en het verzenden van bestellingen van de bezoeker.

Gegevens die wij verzamelen

Wanneer u onze Website gebruikt, zal u gevraagd worden ons persoonsgegevens te verstrekken die gebruikt wordt om contact met u op te nemen of u te identificeren voor legitieme doeleinden. De website https://www.javacoffee.be/ verzamelt de volgende gegevens:

 • Gebruiksgegevens
 • Naam en voornaam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mail
 • Mobiel telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Leveradres
 • Factuuradres
 • Betalingsgegevens

 

De gebruiksgegevens omvatten het volgende:

 • Internet Protocol (IP)-adres van de computers die toegang hebben tot de site
 • Verzoeken op de website
 • Doorverwijzende webpagina's
 • Gebruikte browser voor toegang tot de website
 • Tijdstip en datum van de toegang
 • Taalvoorkeur van de website
 • Aankoophistoriek van de gebruiker
   

 

Hoe verzamelen wij gegevens?

De website verzamelt en ontvangt informatie van u op de volgende manier:

 • Wanneer u een inschrijvingsformulier invult of uw persoonsgegevens op een andere manier verstrekt.
 • Wanneer u onze Website gebruikt.

TJCC bewaart de verzamelde gegevens niet langer dan wettelijk is toelaten en in elk geval niet langer dan noodzakelijk voor de hieronder vermelde doeleinden.Gegevens die u niet persoonlijk identificeren, kunnen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

Hoe gebruiken we uw gegevens?

TJCC kan uw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Het verlenen en onderhouden van onze Website, alsook om het gebruik van onze Website te bewaken.
 • Voor andere doeleinden. TJCC gebruikt uw gegevens voor gegevensanalyse om gebruikstendensen te identificeren of de doeltreffendheid van onze marketingcampagnes te bepalen wanneer dat verantwoord is. Wij gebruiken uw gegevens om onze Website, producten, diensten, en marketinginspanningen te evalueren en te verbeteren.
 • Het beheren van uw account. Uw persoonsgegevens kunnen toegang verlenen tot meerdere functies van onze Website die beschikbaar zijn voor geregistreerde gebruikers.
 • Om contact met u op te nemen. TJCC neemt contact met u op via e-mail, telefoon, SMS, of een andere vorm van elektronische communicatie in verband met de functies, producten, diensten, of beveiligingsupdates wanneer dat nodig of redelijk is.
 • Om u op de hoogte te houden van nieuws, algemene informatie, speciale aanbiedingen, nieuwe diensten en evenementen.
 • Marketing- en promotie-initiatieven. TJCC gebruikt niet-specifieke informatie die van u verzameld is om onze marketinginspanningen te verbeteren.
 • Gerichte reclame. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de reclame-inspanningen te verbeteren die relevant zijn voor uw specifieke interesses.
 • Verzameling van getuigenissen en feedback van klanten. Als u een getuigenis of een recensie over uw ervaring met het gebruik van onze Website deelt, wordt die op de website gedeeld of anderszins gebruikt.
 • Beheer van klantenbestellingen. Uw e-mailadres, telefoonnummer, socialmediaprofielen en andere gebruikersgegevens worden gebruikt voor het beheer van de bestellingen die via onze Website worden geplaatst.
 • Administratieve informatie. Uw persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van de werking van de administratie van onze website.
 • Geschillenbeslechting en bescherming van de site. Uw gegevens worden in geval van een juridisch geschil gebruikt om problemen in verband met onze Website op te lossen.


Hoe delen we uw gegevens?

TJCC deelt uw informatie, indien van toepassing, in de volgende situaties:

 • Met uw toestemming. TJCC deelt uw gegevens voor welk doel dan ook met uw uitdrukkelijke toestemming.
 • Delen met derde partijen. 
 • Delen met partners. TJCC deelt uw informatie met onze partners. Dit kunnen onze moedermaatschappij of dochterondernemingen, partners of bedrijven zijn die wij beheren.


Delen met derde partijen

Elke derde partij met wie wij uw informatie delen, moet het doel bekendmaken waarvoor ze uw informatie willen gebruiken. Ze mogen uw informatie alleen bewaren voor de duur die bij de aanvraag of ontvangst van die informatie is meegedeeld. De externe dienstverlener mag uw persoonlijke informatie niet verder verzamelen, verkopen of gebruiken, behalve wanneer dat nodig is om het aangegeven doel te bereiken.

Uw gegevens kunnen aan een derde partij worden doorgegeven om onder meer de volgende redenen:

 • Analyse-informatie. Uw informatie kan worden doorgegeven aan online-analysetools om het verkeer op de website te volgen en te analyseren. (bv. Google Analytics, Clarity ,...)
 • Website en voor de verwerking en invordering van betalingen. Uw gegevens worden gebruikt om betalingen te verwerken in geval van een aankoop, terugbetaling, of een ander soortgelijk verzoek. (bv. Tilroy, Mollie, ...)
 • Marketinginitiatieven. Uw gegevens worden gebruikt voor het genereren en versturen van nieuwsbrieven, e-mailmarketing, advertenties, en meer. (bv. Custobar, Hybrid, Meta, LinkedIn, Google Ads, Doubleclick…)
 • Het verbeteren van gerichte reclamecampagnes. TJCC werkt samen met externe dienstverleners om gerichte reclamecampagnes te verbeteren. (bv.Hybrid, Meta, LinkedIn, Google Ad, Doubleclick…)
 • Het verbeteren van onze Website. Uw gegevens kunnen gedeeld worden met externe dienstverleners om onze Website en/of interacties met de dienstverleners te verbeteren. (bv. Tilroy, …)


Als u ervoor kiest om dergelijke gegevens te verstrekken tijdens de registratie of op een andere manier, geeft u TJCC toestemming om die informatie te gebruiken, te delen en op te slaan op een manier die in overeenstemming is met dit privacybeleid.

Uw gegevens kunnen om bijkomende redenen openbaar worden gemaakt, waaronder:

 • Naleving van toepasselijke wetten, verordeningen of gerechtelijke bevelen.
 • Het reageren op claims dat uw gebruik van onze Website de rechten van derden schendt.
 • Het afdwingen van overeenkomsten die u met ons sluit, inclusief dit privacybeleid.

Cookies

Met het oog op een degelijke en adequate besturing van de Website en teneinde een verbeterde navigatie mogelijk te maken binnen de Website, is het mogelijk dat TJCC of  TJCC’s service providers zogenaamde “cookies” of “web beacons” gebruiken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door websites die u bezoekt. Websites gebruiken cookies om de gebruikers te helpen om efficiënt te navigeren en bepaalde functies uit te voeren. Cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website mogen zonder uw toestemming geplaatst worden. Alle andere cookies moeten worden goedgekeurd voordat ze in de browser kunnen worden geplaatst.

 • Strikt noodzakelijk: Strikt noodzakelijke cookies maken de kernfunctionaliteiten van de website mogelijk, zoals gebruikersaanmelding en accountbeheer. De website kan niet goed worden gebruikt zonder de strikt noodzakelijke cookies.
 • Prestatie: Prestatiecookies worden gebruikt om te zien hoe bezoekers de website gebruiken, bijv. analytische cookies. Deze cookies kunnen niet worden gebruikt om een bepaalde bezoeker direct te identificeren.
 • Targeting: Targeting cookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te identificeren, bijv. websites die inhoudspartners zijn, of deel uitmaken van bannernetwerken. Deze cookies kunnen door bedrijven worden gebruikt om een profiel te creëren van de interesses van de bezoeker of om relevante advertenties op andere websites weer te geven.
 • Functioneel: Functionele cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op de website te onthouden, bijv. taal, tijdzone en verbeterde inhoud.


Strikt noodzakelijk

Naam  DomeinVervaldatum  Omschrijving
cfid    www.javacoffee.be  20 dagen 1 uur 


Cookie ingesteld door Adobe ColdFusion-toepassingen. Deze cookie wordt gebruikt in combinatie met CFTOKEN en helpt om een clientapparaat (browser) uniek te identificeren, zodat de site variabelen van gebruikerssessies kan bijhouden. Hoe deze worden gebruikt, is specifiek voor de site. CFID bevat een volgnummer om de cliënt te identificeren.

AWSALB

 www.javacoffee.be7 dagenDeze cookies stellen ons in staat om serververkeer toe te wijzen om de gebruikerservaring zo soepel mogelijk te laten verlopen. Met een zogenaamde load balancer wordt bepaald welke server op dit moment de beste beschikbaarheid heeft. De gegenereerde informatie kan u niet als individu identificeren.
AWSALBCORSwww.javacoffee.be7 dagenVoor voortdurende plakkerigheidsondersteuning met CORS-use-cases na de Chromium-update, maken we extra plakkerigheidscookies voor elk van deze op duur gebaseerde plakkeringsfuncties genaamd AWSALBCORS (ALB).
JSESSIONID.nr-data.netSessiePlatformsessiecookie voor algemeen gebruik, gebruikt door sites die zijn geschreven in JSP. Meestal gebruikt om een anonieme gebruikerssessie door de server te onderhouden.
 cftoken www.javacoffee.be 20 dagen 1 uurCookie ingesteld door Adobe ColdFusion-toepassingen. Deze cookie wordt gebruikt in combinatie met CFID en helpt om een clientapparaat (browser) op unieke wijze te identificeren, zodat de site variabelen van gebruikerssessies kan bijhouden. Hoe deze worden gebruikt, is specifiek voor de site. CFTOKEN bevat een willekeurig nummer om de klant te identificeren.
 COOKIESwww.javacoffee.be 1 maand Dit is een cookie die registreert of cookies al dan niet door de browser mogen worden gebruikt.
 li_gc .linkedin.com 1 jaar 11 maanden Wordt gebruikt om toestemming van gasten op te slaan voor het gebruik van cookies voor niet-essentiële doeleinden
 JSESSIONID www.javacoffee.be Sessie Platformsessiecookie voor algemeen gebruik, gebruikt door sites die zijn geschreven in JSP. Meestal gebruikt om een anonieme gebruikerssessie door de server te onderhouden.
 AnalyticsSyncHistory .linkedin.com 1 maand Wordt gebruikt om informatie op te slaan over het tijdstip waarop een synchronisatie met de lms_analytics-cookie plaatsvond voor gebruikers in de aangewezen landen


Prestatie

NaamDomeinVervaldatumOmschrijving
_gid.javacoffee.be1 dagDeze cookie wordt geplaatst door Google Analytics. Het slaat een unieke waarde op voor elke bezochte pagina en werkt deze bij en wordt gebruikt om paginaweergaven te tellen en bij te houden.
_clsk.javacoffee.be1 dagVerbindt meerdere paginaweergaven door een gebruiker tot één Clarity-sessieopname.
_gat_UA-83798769-1.javacoffee.be1 minuutDit is een patroontype-cookie ingesteld door Google Analytics, waarbij het patroonelement in de naam het unieke identiteitsnummer bevat van het account of de website waarop het betrekking heeft. Het is een variatie op de _gat-cookie die wordt gebruikt om de hoeveelheid gegevens die Google registreert op websites met veel verkeer te beperken.
_ga_T3CS51G3W6.javacoffee.be2 jaarDit is een patroontype-cookie ingesteld door Google Analytics, waarbij het patroonelement in de naam het unieke identiteitsnummer bevat van het account of de website waarop het betrekking heeft. Het is een variatie op de _gat-cookie die wordt gebruikt om de hoeveelheid gegevens die Google registreert op websites met veel verkeer te beperken.
_ga.javacoffee.be2 jaarDeze cookienaam is gekoppeld aan Google Universal Analytics - wat een belangrijke update is van de meer algemeen gebruikte analyseservice van Google. Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als klant-ID. Het is opgenomen in elk paginaverzoek op een site en wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de analyserapporten van de site.
_clck.javacoffee.be1 jaarVerbindt meerdere paginaweergaven door een gebruiker tot één Clarity-sessieopname.
SM.c.clarity.msSessieDit is een Microsoft MSN 1st party cookie die wordt gebruikt bij het synchroniseren van de MUID tussen Microsoft domeinen.Targeting

NaamDomeinVervaldatumOmschrijving
CLIDwww.clarity.ms1 jaarDeze cookie identificeert de eerste keer dat Clarity deze gebruiker zag op een site die Clarity gebruikt.
_fbp.tjcc.be3 maandenGebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders
YSC.youtube.comSessieDeze cookie wordt door YouTube ingesteld om weergaven van ingesloten video's bij te houden.
SRM_B.c.bing.com1 jaarDit is een Microsoft MSN 1st party cookie die zorgt voor de goede werking van deze website.
IDE.doubleclick.net1 jaarDeze cookie wordt ingesteld door Doubleclick en voert informatie uit over hoe de eindgebruiker de website gebruikt en over eventuele advertenties die de eindgebruiker heeft gezien voordat hij de genoemde website bezocht.
VISITOR_INFO1_LIVE.youtube.com6 maandenDeze cookie wordt door YouTube ingesteld om gebruikersvoorkeuren bij te houden voor YouTube-video's die in sites zijn ingesloten; het kan ook bepalen of de websitebezoeker de nieuwe of oude versie van de YouTube-interface gebruikt.
ANONCHK.c.clarity.ms10 minutenDeze cookie verzamelt informatie over hoe de eindgebruiker de website gebruikt en over eventuele advertenties die de eindgebruiker mogelijk heeft gezien voordat hij de genoemde website bezocht.
NID.google.com6 maanden 3 dagenDeze cookie wordt ingesteld door DoubleClick (eigendom van Google) om een profiel van uw interesses op te bouwen en u relevante advertenties op andere sites te laten zien.
MUID.clarity.ms1 jaarDeze cookie wordt veel gebruikt door mijn Microsoft als een unieke gebruikers-ID. Het kan worden ingesteld door ingesloten microsoft-scripts. Algemeen wordt aangenomen dat het synchroniseert tussen veel verschillende Microsoft-domeinen, waardoor gebruikers kunnen worden gevolgd.
lidc.linkedin.com1 dagDeze cookie wordt gebruikt om de keuze van datacentra te vergemakkelijken.
bscookie.www.linkedin.com2 jaarGebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, om te onthouden dat een ingelogde gebruiker geverifieerd is met twee factor authenticatie.
test_cookie.doubleclick.net15 minutenDeze cookie wordt geplaatst door DoubleClick (eigendom van Google) om te bepalen of de browser van de websitebezoeker cookies ondersteunt.
_uetsid.tjcc.be1 dagDeze cookie wordt door Bing gebruikt om te bepalen welke advertenties moeten worden weergegeven die relevant kunnen zijn voor de eindgebruiker die de site doorneemt.
UserMatchHistory.linkedin.com1 maandDeze cookie wordt gebruikt om bezoekers te volgen zodat er meer relevante advertenties kunnen worden gepresenteerd op basis van de voorkeuren van de bezoeker.
bcookie.linkedin.com2 jaarBrowser Identifier cookie om apparaten die LinkedIn benaderen te identificeren om misbruik op het platform op te sporen.
_gcl_au.javacoffee.be3 maandenDeze cookie wordt ingesteld door Doubleclick en voert informatie uit over hoe de eindgebruiker de website gebruikt en over eventuele advertenties die de eindgebruiker heeft gezien voordat hij de genoemde website bezocht.
MUID.bing.com1 jaarDeze cookie wordt veel gebruikt door mijn Microsoft als een unieke gebruikers-ID. Het kan worden ingesteld door ingesloten microsoft-scripts. Algemeen wordt aangenomen dat het synchroniseert tussen veel verschillende Microsoft-domeinen, waardoor gebruikers kunnen worden gevolgd.
_uetvid.tjcc.be1 jaarDit is een cookie die wordt gebruikt door Microsoft Bing Ads en is een trackingcookie. Het stelt ons in staat om in contact te komen met een gebruiker die eerder onze website heeft bezocht.


Functioneel

NaamDomeinVervaldatumOmschrijving
SUBSHOPwww.javacoffee.be14 dagenDeze cookie wordt gebruikt om de user zijn laatst bezochte subshop te onthouden en hiernaar terug te sturen bij volgend bezoek. JAVA Koffie gebruikt subshops om een onderscheid te maken tussen B2C en B2B klanten.
langwww.javacoffee.beSessieDeze cookie wordt gebruikt om de taalinstelling van een gebruiker te onthouden, zodat de website wordt weergegeven in de taal die de gebruiker in zijn instellingen heeft geselecteerd.
RECENTLYVIEWEDwww.javacoffee.be1 maandDeze cookie wordt gebruikt om de eerder bekeken artikels weer te kunnen geven op de detailpagina’s.Veiligheid

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons. De Website maakt gebruik van een reeks veiligheidsmaatregelen om het misbruik, het verlies of de wijziging te voorkomen van de gegevens die u ons hebt gegeven. Omdat we de veiligheid van de door u verstrekte gegevens echter niet kunnen garanderen, dient u op eigen risico toegang te krijgen tot onze dienst.
TJCC is niet verantwoordelijk voor de werking van websites die door derden worden beheerd of uw interacties met dergelijke websites. Wanneer u deze website verlaat, raden we u aan de privacypraktijken van andere websites die u bezoekt te bekijken en de geschiktheid van die praktijken te bepalen.

Bescherming van minderjarigen

TJCC is zich bewust van het belang van de bescherming van de privacy van kinderen en minderjarigen in de interactieve online wereld. De Website waarop deze Privacy Policy van toepassing is, is in elk geval niet ontworpen voor of uitdrukkelijk gericht op kinderen van 18 jaar of jonger.
Indien u jonger bent dan 18, mag u deze Website enkel gebruiken onder toezicht van een ouder of voogd.


Neem contact met ons op

Als u vragen heeft, kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:
Naam: The JAVA Coffee Company NV
Adres: Wingepark 20, 3110 Rotselaar
E-mail: info@javacoffee.be
Website: https://www.javacoffee.be/
Telefoonnummer: 016300400


Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).